Spichlerz sztuki

8–10 września

Spichlerz Sztuki to idea spotkania, wymiany myśli pomiędzy artystami i widzami. To wydarzenie artystyczne, którego głównym celem jest propagowanie sztuki współczesnej, ukazywanie jej w przestrzeni publicznej i dotarcie z nią do szerokiego grona odbiorców.

Ubiegłych latach wydarzenie miało miejsce w Wejherowie, koło miasta Gdynia, jednak organizatorzy uraczeni Zagrodą nr 5 postanowili przenieść się na wieś.

W ramach Spichlerzu sztuki zorganizowanie zostaną wystawy zewnętrzne i wewnętrzne z rożnych dziedzin sztuki: rzeźba, obiekty/instalacje, fotografia, malarstwo, rysunek, grafika. Nie zabraknie również pokazów i prelekcji otwartych dla publiczności na temat własnych dokonań, twórczości.

Udostępnij!