Strażacki wóz przyszłości

Zagroda Inicjatyw Twórczych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Strażacki wóz przyszłości”. Celem konkursu jest przede wszystkim: popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży działań plastycznych oraz propagowanie państwowej straży pożarnej i etosu strażaka.

Konkurs jest częścią wydarzenia II Zlot Wozów Strażackich, który odbędzie się 3 maja 2024r. w Swołowie. Zlot Wozów Strażackich to pierwsza tego typu impreza w regionie. Celem wydarzenia jest promocja zarówno państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej. Z tej okazji do Swołowa zawita około czterdziestu wozów gaśniczych. Obecne będą stare jak i nowe pojazdy z terenu całego Pomorza, co stanowić będzie nie lada gratkę dla miłośników motoryzacji.

Strażacki_wóz_przyszłości_baner

Zasady konkursu

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – wiek przedszkolny (3-6 lat)

II kategoria: I – IV klasa szkoły podstawowej

III kategoria: V – VIII klasa szkoły podstawowej

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej (w formacie A3, technika wykonania dowolna) przedstawiającej własne spojrzenie na Strażacki wóz przyszłości. Dopuszczamy zgłoszenia pracy plastycznej wykonanej wyłącznie indywidualnie. Prace zbiorowe, których autorami jest więcej niż jedna osoba, nie będą przyjmowane.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.swolowo.pl, www.zagrodaswolowo.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook Swołowo Stolica Krainy w Kratę do dnia 26 kwietnia 2024r.

Odbiór nagród nastąpi podczas II Zlotu Wozów Strażackich w Swołowie, dnia 3 maja 2024r. O godzinie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wybrane prace uczestników konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej podczas II Zlotu Wozów Strażackich.

Regulamin do pobrania: Konkurs_plastyczny_wóz_przyszłości

Warunki uczestnictwa w konkursie

Każda praca plastyczna powinna być podpisana i zawierać następujące informacje: nazwisko i imię autora, tytuł pracy oraz kategorię wiekową oraz zostać przesłana pocztą tradycyjną wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym, zawierającym niezbędne oświadczenie (znajdującym się na ostatniej stronie regulaminu) lub dostarczona osobiście do siedziby Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie; Swołowo 5, 76-200 Swołowo.

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi są przyjmowane do dnia 19 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpłynięcia do Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie). NABÓR ZAKOŃCZONY.

Strażacki_wóz_przyszłości_plakat

Strażacki_wóz_przyszłości_baner
Udostępnij!