Zagroda Inicjatyw Twórczych zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Strażak – superbohater”. Celem konkursu jest przede wszystkim: popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży działań plastycznych oraz propagowanie państwowej straży pożarnej i etosu strażaka.

Konkurs jest częścią wydarzenia Zlot Wozów Strażackich, który odbędzie się 3 maja 2023r. w Swołowie. Zlot Wozów Strażackich to pierwsza tego typu impreza w regionie. Celem wydarzenia jest promocja zarówno państwowej jak i ochotniczej straży pożarnej. Z tej okazji do Swołowa zawita około czterdziestu wozów gaśniczych. Obecne będą stare jak i nowe pojazdy z terenu całego Pomorza, co stanowić będzie nie lada gratkę dla miłośników motoryzacji.

strazak konkurs

Zasady konkursu:

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – wiek przedszkolny (3-6 lat)

II kategoria: I – III klasa szkoły podstawowej

III kategoria: IV – VI klasa szkoły podstawowej

Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej (w formacie A3, technika wykonania dowolna) przedstawiającej własne spojrzenie na Strażaka jako superbohatera. Dopuszczamy zgłoszenia pracy plastycznej wykonanej wyłącznie indywidualnie. Prace zbiorowe, których autorami jest więcej niż jedna osoba, nie będą przyjmowane.

Odbiór nagród nastąpi podczas I Zlotu Wozów Strażackich w Swołowie, dnia 3 maja 2023r. O godzinie odbioru nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wybrane prace uczestników konkursu wezmą udział w wystawie pokonkursowej podczas I Zlotu Wozów Strażackich.

Regulamin do pobrania: Konkurs_plastyczny_strażak_superbohater

Warunki uczestnictwa w konkursie

Każda praca plastyczna powinna być podpisana i zawierać następujące informacje: nazwisko i imię autora oraz tytuł pracy oraz zostać przesłana pocztą tradycyjną wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym, zawierającym niezbędne oświadczenie (znajdującym się na ostatniej stronie regulaminu) lub dostarczona osobiście do siedziby Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie; Swołowo 5, 76-200 Słupsk.

Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi są przyjmowane do dnia 17 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpłynięcia do Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie).
strazak plakat konkurs

strazak konkurs
Udostępnij!