W najbliższą sobotę, 21 stycznia o godz. 11.00, w Ochotniej Straży Pożarowej w Swołowie odbędzie się ceremonia przekazania nowo zakupionego samochodu gaśniczego oraz otwarcia nowej remizy strażackiej.

Uroczystości rozpoczną się od przywitania zebranych gości przez Wójta Gminy Słupsk, Barbarę Dykier. W dalszej części, nastąpi odczytanie aktu przekazania, poświęcenie samochodu oraz poświęcenie i oficjalne otwarcie remizy strażackiej. Zarówno nowa remiza jak i wóz będą Udostępnione do zwiedzania dla wszystkich zainteresowanych.

Na wydarzenie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Swołowa oraz okolicznych miejscowości. OSP w Swołowie będzie wdzięczne za obecność zaproszonych strażaków na poczęstunku w nowej przestrzeni eventowej Zagrody Inicjatyw Twórczych.

Udostępnij!